Biển số màu vàng được quy định nhằm phân biệt đối với các xe chuyên dùng trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển như xe khách, xe tải, taxi…

Xe ô tô biển vàng là xe gì?

Biển số xe màu vàng xuất hiện sau khi thông tư số 58 ra đời. Tuy nhiên, trước đó đã có quy định một loại biển số xe nền vàng, chữ đỏ, dùng đối với xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hay khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tuỳ theo quy định của Pháp luật đề ra. 

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về việc các loại xe kinh doanh vận tải (taxi, xe khách, xe tải, ô tô công nghệ. ..) buộc phải gắn biển số xe có nền màu vàng. 

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Đối với các xe đã và đang thực hiện kinh doanh vận tải trước thời điểm thông tư có hiệu lực sẽ phải thay đổi biển số theo quy định mới trước ngày 31/12/2021.

Theo quy định của Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số xe mới sẽ có nền màu vàng, chữ và số màu đen. Số seri sẽ sử dụng tuần tự là một trong các chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, Y, Z. Ngoài ra, loại biển mới này sẽ phân biệt với biển số xe màu vàng chữ đỏ chỉ dành cho xe của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế hoặc những khu kinh tế, thương mại khác.

Đổi biển số xe hơi màu vàng như thế nào?

Đối với các xe đã đăng ký hoạt động kinh doanh trước khi thông tư 58 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, chủ xe chỉ cần chuẩn bị những loại giấy tờ để tiến hành đổi biển số xe sang màu vàng theo luật định. 

Mức chi phí cần bỏ ra để đổi từ loại biển số trắng chữ đen bình thường sang biển số vàng chữ đen không có quá nhiều sự khác biệt, trung bình khoảng 100.000 đồng trả cho biển số đã đổi. Ngoài ra, thủ tục đổi biển số xe ôtô sang màu vàng cũng diễn ra dễ dàng và đơn giản. 

Không đổi biển số xe màu vàng có bị phạt không? 

Hiện nay nếu xe ô tô không thực hiện đúng thủ tục đổi biển số sẽ bị phạt theo điểm điều khoản 7 Điều 30 căn cứ trên Nghị định 100/2019/NĐ-CP. 

Cụ thể sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng với cá nhân, và 4.000.000 - 8.000.000 đồng với các tổ chức.