Hỏi: Biển số định danh có trùng số định danh cá nhân?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, định dạng của chữ và số, màu sắc biển số theo hướng dẫn tại Thông tư 24/2023/TT-BCA. Đơn cử, theo khoản 4 Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì xe mô tô được lắp biển số gắn phía đuôi xe, kích thước: Chiều cao 140 mm, chiều dài 190 mm, cụ thể như sau:

Cách sắp xếp chữ và số trên biển số mô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước:

  • Nhóm số thứ nhất là ký hiệu cơ quan đăng ký xe và ngày đăng ký.
  • Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99;

Cách sắp xếp chữ và số trên biển số xe mô tô của tổ chức, cá nhân nước ngoài: Nhóm thứ nhất là ký hiệu nơi đăng ký xe, nhóm thứ hai là ký hiệu của quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức nước ngoài của chủ xe, nhóm thứ ba là ngày đăng ký và nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 03 chữ số tự nhiên từ 001 đến 999.

Theo Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP thì số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu tạo gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.

Như vậy, biển số xe định danh không phải là biển có dãy số giống số định danh cá nhân của chủ xe mà chỉ được cấp phát và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Hỏi: Thời hạn cấp và cấp lại biển số định danh

Theo khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về thời hạn cấp và cấp lại biển số định danh như sau:

  • Cấp biển số định danh lần đầu: Cấp ngay sau khi nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ.
  • Cấp mới biển số xe, cấp đổi biển số xe, cấp biển số xe trúng đấu giá, cấp đổi biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc, từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hỏi: Biển số xe 05 số hiện tại có cần chuyển thành biển số mới không?

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định với biển số 05 số như sau:

  • Trường hợp xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà không thực hiện thủ tục thu hồi thì số biển số sẽ được coi là biển số định danh của chủ xe.
  • Đối với xe đã gắn biển 5 số, nếu chủ xe đã hoàn thành thủ tục thu hồi trước 15/8/2023 thì số biển số thu hồi được đưa vào kho biển số chờ đăng ký biển số theo quy định.

Hỏi: Thời hạn giữ lại biển số định danh khi chuyển quyền sở hữu xe

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định trường hợp xe quá niên hạn sử dụng, hỏng do chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký lại xe không thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi Nếu hết thời hạn nêu trên, nếu chủ xe không đăng ký thì số biển số định danh sẽ được chuyển sang kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Hỏi: Thời hạn giữ lại biển số định danh khi chuyển quyền sở hữu xe

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định trường hợp xe quá niên hạn sử dụng, hỏng khi chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe tiếp nhận và giữ lại khi chủ xe đăng ký sang tên xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp Nếu hết thời hạn nêu trên, nếu chủ xe không đăng ký thì số biển số định danh sẽ được chuyển sang kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Hỏi: Chuyển nơi cư trú đến tỉnh khác thì có phải thay biển số định danh?

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác vẫn được giữ nguyên biển số định danh cũ (không phải thay biển số xe).

Như vậy, theo hướng dẫn trên xe khi chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác vẫn được giữ nguyên biển số định danh. Theo khoản 8 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA)

Hỏi: Biển số định danh bị thu hồi theo trường hợp nào?

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24, biển số định danh của chủ xe sẽ bị thu hồi theo những trường hợp sau:

  • Trường hợp xe quá niên hạn lưu hành.
  • Trường hợp xe hỏng.
  • Trường hợp đổi sang tên xe.

Biển số xe định danh bị cơ quan đăng ký xe thu hồi sẽ được trả lại khi chủ xe đăng ký lại xe không thuộc sở hữu của mình.Số biển số định danh được trả lại cho chủ xe theo thời hạn 05 năm, tính từ thời điểm bị cơ quan đăng ký xe thu hồi.

Nếu hết thời hạn 05 năm nêu trên vẫn không được đăng ký sang tên xe khác thì số biển số định danh của chủ xe sẽ được đưa trở lại kho biển số chờ đăng ký, sang tên các tổ chức, cá nhân theo quy định.