Sau khi Công ty Ô tô Daihatsu Nhật Bản thông báo về những bất thường trong thủ tục chứng nhận xe của công ty này vào ngày 28/4/2023, một Uỷ ban độc lập thuộc Bên Thứ Ba đã được thành lập và kể từ đó đã điều tra kỹ lưỡng về việc này.

Ngày 20/12/2023, tại Nhật Bản, sau khi nhận được những kết quả điều tra của Ủy ban độc lập, Daihatsu đã báo cáo kết quả cùng tiến trình điều tra lên Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Sau đó, Ủy ban độc lập và Daihatsu/Toyota đã tổ chức các cuộc họp báo riêng về việc này.

Cuộc điều tra được thực hiện trên 64 mẫu xe hiện đang được sản xuất và phát triển. Các mẫu xe này gồm xe mang thương hiệu Daihatsu và các mẫu xe được phát triển hoặc cung cấp cho thương hiệu Toyota và một số thương hiệu khác.

Ngay sau buổi họp báo tại Nhật Bản nói trên, chiều ngày 20/12, Toyota Việt Nam chủ động tạm dừng việc chuyển tất cả những lô xe có liên quan đến Daihatsu tới đại lý, để xác nhận thêm thông tin cụ thể cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu chi tiết về những bất thường nói trên, chúng tôi chỉ ngừng giao 01 mẫu xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam là Avanza Premio phiên bản số sàn (MT).

Toyota Việt Nam chân thành gửi lời xin lỗi tới Quý khách hàng, Quý đại lý, và các bên liên quan vì những bất tiện và lo ngại mà những bất thường này gây ra. Chúng tôi xin chia sẻ những thông tin về tình hình hiện tại liên quan đến vấn đề này, cũng như hành động của chúng tôi như dưới đây:

<Kết quả điều tra liên quan đến thị trường Việt Nam>

Theo kết quả điều tra của Ủy ban độc lập thuộc bên thứ 3, trong quá trình thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu tại nước ngoài, có 01 sửa đổi không phù hợp trên mẫu xe Avanza Premio MT. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các mẫu xe Avanza Premio đều tuân thủ các quy định khi thử nghiệm và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn Việt Nam.

<Đối với các mẫu xe đã bán tại Việt Nam>

Chúng tôi xin xác nhận rằng tại thời điểm hiện tại, khách hàng đang sử dụng những mẫu xe này có thể yên tâm tiếp tục sử dụng xe bình thường, dựa trên những điểm sau:

1.     Daihatsu đã tiến hành kiểm tra và thử nghiệm kỹ thuật nội bộ bằng cách sử dụng các mẫu xe thực tế để kiểm tra lại xem liệu có bất kỳ vấn đề gì về an toàn và môi trường đối với các mẫu xe đã phát hiện bất thường hay không. Các cuộc kiểm tra và thử nghiệm đã cho thấy những mẫu xe này đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, và không cần phải ngừng sử dụng xe.

2.    Quy trình trong những cuộc kiểm tra và thử nghiệm này cũng như kết quả thử nghiệm đã được Cơ quan quản lý thử nghiệm độc lập xác nhận.

3.    Ủy ban Độc lập không tìm ra bất kỳ hạng mục nào không đạt chuẩn.

 

<Hành động của chúng tôi>

·      Hiện tại, Toyota Việt Nam tạm ngừng giao mẫu xe Avanza Premio MT tới đại lý, do việc chứng nhận mẫu xe này tại nước ngoài đang được các cơ quan kiểm tra và chứng nhận độc lập xem xét. 

·      Toyota Việt Nam đã ngay lập tức báo cáo trường hợp này tới các cơ quan quản lý để giải thích về thực tế trên và xin ý kiến về việc này.

·      Chúng tôi sẽ cân nhắc khôi phục việc giao mẫu xe Avanza Premio MT sau khi nhận được thông tin từ cơ quan kiểm tra và chứng nhận độc lập ở nước ngoài.

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách hàng và tất cả các bên liên quan về vấn đề này.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để lấy lại niềm tin của các bên liên quan và khách hàng thông qua những thay đổi về cơ cấu quản lý, văn hóa tuân thủ và quy trình làm việc.

 

After the Daihatsu Motor Co., Ltd. (Daihatsu) announcement of their certification procedure irregularity on April 28th, an independent Third-Party Committee was established and has since been thoroughly investigating this issue.

Yesterday in Japan, Daihatsu received the results of the Third-Party Committee investigation and thereafter reported these investigation results, along with the investigation timeline, to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and the Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan. Thereafter, the Third-Party Committee and Daihatsu/Toyota held separate press conferences.

The investigation covered a total of 64 models of vehicles currently being produced and developed. The models included Daihatsu brand vehicles, and models developed or supplied for the Toyota brand.

On December 21st, all shipments that were associated with Daihatsu development processes were suspended. However, on understanding the details that these are related to certification irregularities, we only discontinue shipment of Avanza Premio MT that is affected in Vietnam.

Toyota Motor Vietnam would like to express our sincere apologies for the inconvenience and concerns that this irregularity may cause to our customers, dealers, and other concerned parties who are currently using our vehicles. We would like to share our current understanding of the situation regarding this matter, and our future actions.

<Result of investigation in relation to the Vietnam Market>

According to the independent Third-Party Committee, during Emission/Fuel efficiency test overseas, 1 improper modification for the Avanza Premio M/T has been made. However, in Vietnam, Avanza Premio vehicle type was tested and certified to meet Vietnam regulations.

 

<Treatment of Vehicles already sold in Vietnam>

We would like to confirm that at this time, there is no need for customers using these models to take any action, and they can continue to use the vehicles as normal, based on the following confirmation elements:

1.     Daihatsu has conducted in-house technical examinations and testing using actual vehicles to check if there are any safety performance or environmental performance issues with the vehicles for which these irregularities were discovered. These examinations and tests confirmed that the vehicles met the standards set by regulations, and it does not appear necessary to stop use of the affected vehicles.

2.    The validity of the processes used in these examinations and tests, and their results, have been confirmed by the Independent Technical Service Authority.

3.    The Third-Party Independent Committee did not identify any unachieved performance standard.

 

<Our actions>

·      At present we have temporarily suspended shipments of the Avanza Premio M/T, where overseas certification is being reviewed by independent inspection and certification authorities. 

·      Toyota Motor Vietnam reported this case immediately to the Vietnam authorities to explain about the above fact and consulted on next actions.

·      As Toyota Motor Vietnam, we will strive to resume shipments of the Avanza Premio M/T after receiving guidance from the independent inspection and certification authorities.

Once again, we would like to sincerely apologize to our customers and all related stakeholders for the inconvenience and concerns that this irregularity has caused.

Going forward, we will devote our full efforts to regaining the trust of our stakeholders and redeeming our company in the eyes of our customers, by making changes in the management structure, compliance culture and work processes.