DỰ TOÁN CHI PHÍ

  • 1. Thông tin chung

  • 2. Đăng kí - đăng kiểm

  • 3. Bảo hiểm

  • 4. Tài chính

Phụ kiện (Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí lắp đặt)

Tổng tiền phụ kiện : 0 VND

0 VND

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ - ĐĂNG KIỂM

Giá tính phí trước bạ 0 VND
Lệ phí thuế trước bạ VND
Lệ phí đăng ký 0VND
Lệ phí đăng kiểm VND
Phí lưu hành đường bộ 0 VND

CÁC LOẠI BẢO HIỂM

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 0 VND
0 VND
Gói bảo hiểm
Thời hạn
0 VND
0 VND

0 VND

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH

0 VND

478.000.000VND

0VND

478.000.000VND

0VND

* Sản phẩm không hỗ trợ gói vay tài chính

Gói tài chính áp dụng Balloon
Số tiền trung bình thanh toán từng tháng các tháng ưu đãi 0VND
Số tiền trung bình thanh toán từng tháng các tháng sau ưu đãi 0 VND
Khoản balloon trả cuối kỳ 0 VND

Lưu ý: Chi phí trên chỉ là dự tính và không bao gồm chi phí phụ kiện. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.